Kategorie: Návyky

Není změna jako změna

Dnes bych vám rád řekl o jednom přístupu, který mnohým lidem pomohl odstartovat změnu, kterou už dávno chtěli ve svém životě realizovat. Výjimeční jedinci disponují vnitřní silou a nepotřebují žádné zvláštní berličky. Prostě se pro něco rozhodnou a nepřestanou, dokud svého cíle nedosáhnou. Jak to ale udělat v případě, že už samotné slovo „změna“ ve...

Časové plánování nestačí – 2D model

Časové plánování samo o sobě nestačí, protože i když čas máme, přesto se do pro nás důležitých činností nepustíme. Důvodem je nedostatek energie, která může mít různé formy (lenost, odkládání, nedostatek motivace, únava…). Pro to, abychom měli dostatek času a zároveň i dostatek energie, musíme uvažovat ve dvou dimenzích. Pro přehlednost uvádím toto schéma: Time...

O mně

Objev – z angličtiny k osobní produktivitě Začínal jsem s angličtinou jako samouk. Rychle jsem se zlepšoval a známí se mě začali ptát, jak to dělám. Začal jsem sdílet své zkušenosti a techniky, které mi fungovaly. Ukázalo se, že při použití vhodných metod začali skvělých výsledků dosahovat i ostatní. Když jsem uviděl, jak i drobné...